Президентски клуб България е създаден на 01.03.2006 година като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза.

В него членуват млади хора, собственици на бизнес в различни сфери на българската икономика, ръководители на предприятия и организации, с успешна професионална реализация и активна гражданска позиция.

Членовете на Президентски клуб България вярват, че здравето, свободата и богатството започват от човешкия ум, и че могат за бъдат здрави, успешни, свободни и богати в Родината България.

Управителен съвет

Младен Димитров Велков

Бистра Стоянова Георгиева

Светозар Благовестов Ангелов

* * *

Съвет с представителни функции

Президент : Младен Димитров Велков

Церемониалмайстор: Димитър Милушев

Отговорен секретар: Георги Гатев

* * *

Финанси и контрол

Ковчежник: Александър Ангелов

* * *

Връзки с обществеността

Бистра Стоянова Георгиева

* * *

Пазител на печата

Николай Игнатов

В Президентски клуб България могат да членуват физически лица – собственици на търговски дружества, управители и директори на предприятия и организации , които имат активна гражданска позиция, отговарят на условията за членство, и са съгласни с Устава и Правилника за прилагане на Устава на Президентски клуб.

Членството е редовно и почетно.

Членството е по препоръка на член на Президентски клуб.

Дейността на Президентски клуб се осъществява чрез:

Клубни срещи

Клубни събития и мероприятия

Система за взаимопомощ

Срещи и трайни връзки с изявени българи

Обучения, семинари, консултации